Interpersonell Kommunikation

 

 

Interpersonell Kommunikation är en bok av kommunikationsforskaren Mikael Jensen om mellanmänsklig kommunikation där dyaden, d.v.s. två personer, är basen.

Boken är indelad i fyra delar. Den första delen som omfattar två kapitel tar upp grundläggande begrepp inom kommunikationsforskning samt om de kommunikationsteoretiska traditioner som finns. Det händer mycket inom kommunikationsforskning eftersom ämnet är relativt ungt. Det betyder att det teorierna snabbt blir fler. Detta är svårt att täcka ens i en bok om kommunikationsteorier. Här får vi en föarklaring bakom uppdelningen mellan verbal och ickeverbal kommunikation som t.ex. å ena sidan står för det talade språket och å andra sidan våra gester och ansiktsuttryck mm.

Del två har ett fokus på individen som kommunikatör. Denna del omfattar fyra kapitel varav ett har fokus på individcentrerade kommunikationsteorier. Fokus ligger på hur individen tolkar andras kommunikation och hur individen förbereder och genomför den egna kommunikationen.

Den tredje delen tar i tre kapitel upp situationens och miljöns betydelse för kommunikationen, relationens betydelse för kommunikationen och teorier som täcker in båda dessa aspekter av mänsklig kommunikation.

Boken avslutas med fyra kapitel som sammantaget utgör del fyra. Denna del går in på olika kommunikationskompetenser och områden där kommunikation idag har en stor betydelse för hur vi lyckas. Det kan handla om inteerkulturella möten, om kommunikationsteknologi, om samarbete, om konfliktlösning och slutligen om hur vi ställer frågor och lyssnar i vår vardag och professionellt.

Som helhet är boken både en passande grundbok, en handbok och en tydligt forskningsbaserad bok för alla som privat och professionellt vill förstå kommunikation bättre och i någon mening bli bättre på att kommunicera.

Läs ett smakprov.

Läs mer om författaren Mikael Jensen.