Mikael Jensen

 

 

Mikael Jensen är forskare, författare, föreläsare och företagare. Han har skrivit ett flertal böcker, forskningsartiklar och populärvetenskapliga artiklar. Han har också varit redaktör för några antologier samt skrivit på andras och egna och bloggar.

Jensen är beteendeforskare som har studerat ett flertal närliggande områden från kognition, lärande, personlighet, kommunikation, organisation och ledarskap.

Du hittar flera av hans böcker på hans egen hemsida eller på hans förlag.

På denna sajt hittar du information om hans bok Interpersonell kommunikation.

Du hittar även några dikter av Mikael Jensen som endast finns publicerade på denna sajt:

Medan du sover

En fast punkt?

Du klamrar dig fast

Öppnat en dörr

Inbäddat i dimma