The Virgin Way - Everything I know about leadership

 

Richard Branson har lyckats med en hel del i sitt liv. The Virgin Way är en berättelse om många av hans erfarenheter av att starta och leda företag. Först var han inne i musikbransche, därefter i flygbranschen och nu är han inne på rymdturism.

Boken The Virgin Way - Allt jag vet om ledarskap kom ut 2014 och beskriver hans bedrifter fram till dess. Det har naturligtvis hänt en del sedan 2014 fram till idag.

Om konsten att leda har många skrivit om. Vad är det som är särskilt intressant med Bransons berättelse. Det handlar framför allt om en speciell person som inte backar för något och verkligen drivs av att överträffa andra företag. När han ger sig in i en bransch gör han det med ambitionen att bli bäst. Det bästa musikbolaget, det bästa flygbolaget, den bästa banken osv.

Boken är uppdelad i fyra delar som också representerar Bransons ledord i hans ledarskap:

  • Lyssna (eng. Listen)
  • Lära (eng. Learn)
  • Skratta (eng. Laugh)
  • Leda (eng. Lead)

Det är snyggare på engelska då alla nyckelord börjar på L.

Som man kan ana från ledorden trycker Branson på att lyssna på sin omgivning. Ledarskap går ofta ut på att lyssna på andra. Om man är bra på att lyssna på andra är chansen stor att man lär sig också. Där kommer det andra nyckelordet in. Att leda genom att lära.

Branson är själv en äventyrare och ibland en festprisse så det är inte konstigt att han vill att man ska skratta mycket. Skratta som ledare, skratta som medarbetare och skapa situationer där det finns utrymme för att ha roligt.

För att leda, slutligen, behöver man inte bara vara modig som han själv är när han ger sig in i nya branscher. Man behöver ha siktet på framtiden, vara visionär. Kunna se vad som ska hända i världen inom de närmaste åren. Man behöver också vara närvarande som ledare. De man leder behöver märka att man finns där. Annars kan man inte lyssna osv. Branson tror mycket på att samverka i hög grad. Inom varje företag och mellan företag. Slutligen handlar det om beslut. Beslut är något som ledare ägnar sig mycket åt och därför är det en nyckel till hur man leder.

Du som vill gå en inspirerande ledarskapskurs kan läsa Bransons bok istället. Den kommer du lång väg med. Inte baserad på forskning om ledarskap men baserad på erfarenheterna av en av de bästa.

 

20 Jul 2021